Доставчици

Високите стандарти за качество са основата за производството на нашите хигиенни хартии, както по време на производството, така и при набавяне на необходимите материали и услуги.

За нас качеството не само започва от приемащата ни точка, но играе важна роля по цялата верига на доставки.

За да гарантираме, че нашите качествени продукти отговарят на всички изисквания, ние също разчитаме на дългосрочни отношения с доставчици, основани на партньорство. Ето защо при избора на нашите бизнес партньори е важно да вземем предвид ценностите на уважение, ангажираност и устойчивост.