Клиенти

Клиентите ни са фирми, които използват професионални продукти така, че да отговарят на конкретните изисквания за чистота и хигиена в помещенията си, с цел подобрението на дейността си. Към тази категория се включват: 


» производители;
» търговски фирми;
» хотели и ресторанти;
» държавни учреждения и администрации;
» заведения;заведения за бързо хранене 

» магазини; 
» университети и училища;
» фирми за почистване;
» болнични заведения и медицински кабинети;
» банки;
» офиси и др. 

Наши клиенти са: